Animasyonlar ile Web Araçları Hazırlamak

Home / Animasyonlar ile Web Araçları Hazırlamak

emre-balasar-logo

Animasyonlar ile web araçlarının en çok kullanılan yerler; menüler ve formlar gibi yerlerdir.

Button

Button bileşeni, kullanıcının uygulamada bir eylemi başlatmak için fare veya boşluk tuşu ile tıklayabileceği yeniden boyutlandırılabilir, dikdörtgen bir düğmedir. Button bileşenine özel bir simge eklenebilir. Button bileşenin davranışını basma yerine aç/kapa olarak değiştirilebilir. Aç/kapa Button bileşeni, tıklatıldığında basılı kalır ve tekrar tıklatıldığında basılmamış durumuna geri döner.


Button bileşeni, birçok form ve web uygulamasının temel parçasını oluşturur. Kullanıcının bir olay başlatması istediğinde her yerde düğmeleri kullanılabilir.

Bu bileşene ait kullanılabilecek bazı parametreler şunlardır;

Button bileşeni parametreleri
Button bileşeni parametreleri
 • Emphasized: Bileşen vurgu eklemek için kullanılır
 • Enabled: Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.
 • Label: Bileşen üzerinde görülen metindir.
 • LabelPlacement: Bileşen metnin bileşenin neresinde gösterileceğini ifade eder. Metin Button bileşeninde standart üstünde gösterilir.
 • Selected: Animasyon başlatıldığında bileşenin seçilmiş halde gelmesi için kullanılır. Bu bileşen için kullanımı uygun değildir.
 • Visible: Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

CheckBox

CheckBox bileşeni, seçilebilen veya seçimi kaldırılabilen işaretleme kutularıdır. Seçildiğinde, onay işareti görüntülenir. CheckBox bileşenine bir metin etiketi eklenebilir ve bu metin etiketi CheckBox bileşeninin soluna, sağına, yukarısına veya aşağısına yerleştirilebilir.

CheckBox bileşeni

Bu bileşene ait kullanılabilecek bazı parametreler şunlardır;

CheckBox bileşeni parametreleri
 • Enabled: Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.
 • Label: Bileşen üzerinde görülen metindir.
 • LabelPlacement: Bileşen metnin bileşenin neresinde gösterileceğini ifade eder.
 • Selected: Animasyon başlatıldığında bileşenin seçilmiş halde gelmesi için kullanılır. Bu bileşen için kullanımı uygun değildir.
 • Visible: Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

NumericStepper

NumericStepper bileşeni, kullanıcının sıralanmış bir sayı kümesinde ilerlemesine olanak sağlar. Kullanıcı düğmelere bastığında gösterilen değer adım sayısına göre değişecektir. NumericStepper bileşeninin metin kutusundaki metin de düzenlenebilir. Adımları belirlenebilen aşağı ya da yukarı sayım yapmak için kullanılan bir sayıcı olarak düşünülebilir.

NumericStepper bileşeni

Bu bileşene ait kullanılabilecek bazı parametreler şunlardır;

NumericStepper bileşeni parametreleri
 • Enabled: Bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır. Seçili ise bileşen aktif durumdadır.
 • Maximum: Gösterilecek en büyük sayıyı belirtir.
 • Minimum: Gösterilecek en küçük sayıyı belirtir.
 • StepSize: Sayı artırılırken veya azaltılırken hangi aralıkta artırılıp azaltılacağını belirtir.
 • Value: Başlangıç sayısını belirtir.
 • Visible: Bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. Seçili ise bileşen görünür durumdadır.

Bileşen çeşitlerini tamamen görmek için (bknz:Web Sayfaları İçin Animasyonlar Hazırlamak)

,

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir