Resimler ile Web Araçları Hazırlamak

Home / Resimler ile Web Araçları Hazırlamak

emre-balasar-logo

Web sitelerinde sitenin içeriği kadar görselliğinin de önemli olduğunu unutmayınız. Ziyaretçiler web sitenizi açtıklarında onların dikkatini çekecek görsel materyallerle zenginleĢtirmeniz gerekmektedir.

DÜĞMELER

Semboller herhangi bir metin, nesne veya gruptan oluĢturulan ve istenildiğinde tekrar kullanılabilen kütüphane nesnelerdir. Sembollerde yapılan değiĢikliklerin kullanılan kopyaları da aynı Ģekilde değiĢtireceği unutulmamalıdır. Görüntü iĢleme yazılımı üç farklı sembole sahiptir.

Görüntü işleme yazılımı sembol türleri:

  • Grafik: Grafik türü sembol en temel sembol türüdür. Amacı çalışmalarınızda sürekli kullandığınız grafik öğelerini kütüphane içinde saklamak ve kolayca yönetebilmenizi sağlamaktır.
  • Animasyon: Çalışmalarınız içinde tekrar tekrar kullanabileceğiniz animasyonlar oluşturmak için kullanılan sembol türüdür.
  • Animasyon: Çalışmalarınız içinde tekrar tekrar kullanabileceğiniz animasyonlar oluşturmak için kullanılan sembol türüdür.
  • Düğme: Web sayfalarındaki butonları oluşturmak için kullanılır.

Düğme Düzenleyicisi (Buton Editor)

Düğme düzenleyicisi (Button Editor) bir düğmenin tüm durumlarının oluşturulmasını ve düğmeye etkileşim eklenmesini sağlar. İstenirse düğmeler elle de oluşturulabilir.

Görüntü işleme yazılımı ile bir düğme sembolü oluşturduğunuzda bu sembolün aşağıdaki dört durumu otomatik olarak oluşturulur.

  • Yukarı: Farenin düğme ile etkileşime girmediği zamandaki düğmenin görünümünü ifade eder.
  • Üzerinde: Farenin düğme üzerine gelindiğindeki görünümünü ifade eder.
  • Aşağı: Farenin düğmeyi tıklama anındaki görünümünü ifade eder.
  • Aşağıdayken Üzerinde: Fare tıklandıktan sonra farenin tekrar düğme üzerine gelindiğindeki görünümünü ifade eder.

Yeni Bir Düğme Ekleme

Görüntü işleme yazılımı ile düğme düzenleyicisi kullanarak düğme oluşturabilirsiniz.

Yeni bir düğme eklemek için,
“Düzenle / Ekle / Yeni Düğme (Ctrl + Shift + F8)” komutunu seçiniz.

Düğme düzenleyici ekranında düğmeye ait dört durumu düzenleyebilirsiniz. Düğme düzenleyicisi baĢlangıçta “Yukarı” seçeneği ile açılır.

“Yukarı” seçeneğinde düğmenizi çizdikten ve içine yazısını yazdıktan sonra Durum açılır menüsü içinden “Üzerinde” seçeneğini seçebilirsiniz.

Düğmelerin durumları arasında genellikle sadece basit görsel farklılık olması yeterli olacaktır. Bu durumda “Üzerinde” seçeneğindeyken “Yukarıda Grafiğini Kopyala” komutunu seçerek “Yukarı” durumunda yapmış olduğunuz çizimleri “Üzerinde” durumuna kopyalayabilirsiniz. Kopyalama yapmak istemezseniz yeni bir şekil de çizebilirsiniz.

Kopyalama işleminden sonra çizim üzerinde küçük değiĢiklik yapabilirsiniz.

Düğme tasarımınızı bitirdikten sonra Durum açılır menüsünden “Etkin Alan” seçeneğini kullanarak butonunuzun hangi alandaki hareketlere cevap vermesini istediğinizi belirleyebilirsiniz. Varsayılan davranış olarak düğmeler içindeki çizimleri etkin alan olarak tanımlar.

, , ,

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir