Web Sayfaları İçin Animasyonlar Hazırlamak

Home / Web Sayfaları İçin Animasyonlar Hazırlamak

emre-balasar-logo

Animasyon yazılımı kullanılarak bir web sayfası için animasyonlar hazırlanabileceği gibi web sitesinin tamamı da hazırlanabilir. Bir web sitesi hazırlanırken bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Animasyon yazılımı ile bir web sitesi veya web sitesi için animasyon hazırlarken animasyon belgelerinin kayıt edilme adımlarına, animasyonların dosya boyutuna ve diğer geliştiriciler tarafından anlaşılırlığına dikkat edilmelidir.

Formlar

Animasyon yazılımı kullanılarak sadece basit animasyonlar hazırlanmamaktadır. Animasyon yazılımı ile daha karmaşık animasyonlar ve etkileşimli web siteleri de hazırlanabilir.


Kullanıcıların web sitesi etkileşimi girdikleri her türlü bilgi veri olarak nitelendirilir. Animasyon yazılımında veri girişi için formlar kullanılmaktadır. Formlar kullanıcılardan veri toplamak amaçlı kullanılan veya bir dizi sayfadan oluşan uygulamalardır. Web sitelerinde diğer kodlama türleri ile oluşturulan formların hepsi animasyon yazılımı kullanılarak oluşturulabilir. Formları oluşturmak için animasyon yazılımı bileşenleri kullanıcılara sunmaktadır.

Animasyon Bileşenleri

Animasyon yazılımı bileşenleri, bir animasyon belgesine belli bir yetenek ekleyen yeniden kullanılabilir, hazır bir modüllerdir. Bileşenler, kodların yanı sıra grafikler de içerebilir, yani bunlar animasyon projelerine kolaylıkla dahil edebilecek önceden oluşturulmuş işlevselliklerdir. Örneğin bir bileşen; bir radyo düğmesi, bir iletişim kutusu, ön yükleme çubuğu hatta bir zamanlayıcı, sunucu bağlantısı yardımcı programı veya özel bir XML ayrıştırıcı gibi hiçbir grafik içermeyen bir şey de olabilir.

Animasyona Bileşen Ekleme

Animasyon yazılımı bir takım hazır bileşenler içerir. Bileşenlere, bileşenler panelinden ulaşılabilir. Kütüphanede olduğu gibi bileşen panelinden sahneye sürükle bırak yöntemi ile bileşenler kullanılabilir.

Bileşenler Paneli
Bileşenler paneli

Animasyon yazılımı programlama dili 2.0 sürümü ile 3.0 sürümünde bileşenler panelinde yer alan bileşenler değişiklik gösterir. Sürükle bırak dışında kod ile de sahneye bileşenler çağrılarak kullanılabilir.

Bileşenlere Parametre Girme

Bileşenler sahneye eklendikten sonra bu bileşene ait özellikler parametre eklenerek değiştirilebilir. Parametre eklemek için özellikler panelinde yer alan bileşen parametreleri bölümü kullanılabilir. Bileşen parametresi her bileşen için farklılık göstermektedir ve her eklenen bileşen için ayrı ayrı girilmelidir.

Bileşenlere parametre girme
Bileşenlere parametre girme

Bileşen Çeşitleri

 • Button
 • CheckBox
 • ColorPicker
 • ComboBox
 • Label
 • List
 • NumericStepper
 • ProgressBar
 • RadioButton
 • ScrollPane
 • Slider
 • TextArea
 • TextInput
 • TileList
 • UILoader
 • UIScrollBar
 • FLVPlayback

, , ,

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir